TUSSENTIJDSE TOETS

Wat is een Tussentijdse toets (TTT)

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.

Je instructeur rijdt mee. De TTT duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.

 

Voor wie

De TTT is bedoeld voor kandidaten die examen gaan doen in de categorieën B (personenauto), BE (personenauto met aanhanger) en AVD (verkeersdeelneming voor de motor). Alleen als je rijschool staat ingeschreven bij het CBR kun je een TTT aanvragen.

rijschool-stad-van-de-zon-heerhugowaard-cbr-klein

Voorwaarden

Toelatingseisen / meenemen naar de toets:
Categorie B:
  • een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
  • geslaagd voor het theorie-examen B of een geldig rijbewijs B-automaat;
  • het ingevulde formulier Zelfreflectie;
  • een voor deze toets geschikt motorvoertuig;
  • de reserveringsbevestiging.

Wég met die zenuwen!

rijschool-stad-van-de-zon-heerhugowaard-zenuwenOmdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.
Om vrijstelling te verdienen voor het auto-examen 
Omkeren, parkeren of stoppen. Het zijn voorbeelden van ‘bijzondere manoeuvres’ en ze vormen een onderdeel van het praktijkexamen.
Tijdens de TTT komt het onderdeel manoeuvres ook aan de orde. Doe je dit goed, dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. En hoef je op je eerstvolgend rijexamen geen manoeuvres meer te doen. Als andere onderdelen van de TTT niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp; je vrijstelling blijft staan!
Adviesformulier
Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het rijexamen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan je nog moet werken. Samen met je instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden.
Neem het mee!
Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je examen doet. Dit is bij het B-examen met name belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier voor de examinator de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Bron: cbr.nl

Pin It on Pinterest

Share This